Visseral Terapi

en büyük amacım hastalarıma mutlu bir yaşam sağlayabilmek

Visseral Terapi / Chiropractic

      VİSSERAL  MANUEL TERAPİ (KİROPRAKTİK)

 • Visseral manuel terapi-Visseral organların (iç veya batın organlar) patolojik durumlarının ve fonksiyon bozukluklarının el hareketleri ile düzeltilmesi ve giderilmesidir.(safra kesesi, pankreas, kara ciğer,ince bağırsak, kalın bağırsak,böbrekler, üreterler,böbreküstü bezler,yumurtalıklar,rahim,mesane,prostat bez,dalak, mide,kalp,ak ciğerler,karın bölgesinin damarları,tiroid bez,gözler ve s.)
 • İnsanlığın başlangıcından günümüze kadar, toplumlar içerisinde visseral organların hastalıklarını tedavi eden halk şifacıları veya halk  bilginleri olmuştur.
 • Bu şifacılar anne veya babadan gelen bilgi ve pratik aktarımı ile insanları sağlığına kavuşturmuş ve hala da kavuşturmaya devam etmektedir.
 • Türkiye’de Osmanlı döneminde visseral organlar el yordamı, hacamat, bel çekme, kupa, havlu vb. gibi yöntemler sık kullanılarak hastalar tedavi edilmiştir.
 • Hastaya tanı koymak için, visseral manuel terapide muayene iki aşamada yapılır.
 • Birinci aşamayı hastanın anamnezi ve inspeksiyonu oluşturur.
 • Visseral organların hastalıklarında, vücut derisinin belirli bölgelerinde deri hissiyatının arttığını 1896’da İngiliz bilim adamı Hed bulmuştur.
 • aşamada vücudun yüz ve boyun,tüm ön ,arka yüzeylerinde organlarımızın patolojik  durumlarında oluşan cilt değişimlerini , ağrı bölgelerini muayene  ediyoruz.
 • Tanı konulduktan sonra visseral organların karşılıklı etkileşim devrelerini esas alarak visseral organlara manipülasyon yapılır.
 • Birkaç seans tedaviden sonra organın patolojik durumu giderilir,fonksiyonu normale dönüyor.
 • Koruyucu tedavi olarak visseral organların fonksiyonlarının düzenlenmesi sağlıklı  yaşam ve uzun ömür kazandırır.

  TEDAVİDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN GENEL KONTRENDİKASYONLAR.

 • Onkolojik hastalıkların bütün formları,
 • Derin patolojik bozukluklar,
 • Mielopatiler,
 • Luis,
 • Akut tüberkülosis,
 • Yüksek ateşle görülen akut enfeksiyonlar,
 • Organlarda kanamalar,
 • Akut travmalar,
 • Kangren,
 • Kollagenozlar,
 • Trombozlar,
 • Psikolojik hastalıklar,
 • Narkotik madde kullanımı

      VİSSERAL TERAPİNİN ENDİKASYONLARI

       SAFRA KESESİ TEDAVİSİ

       KONTRENDİKASYONLAR,

 • Ateş ve safra yollarında tıkanmış taş,
 • Akut hepatitler,
 • Sağ kaburga altı bölgeye yeni alınmış travma,
 • Şiddetli ağrıdan dolayı sağ kaburga altı bölgeye dokunamama,
 • Doğuştan gelen safra kesesi atoniyası ve gerilmesi,
 • Yaşlılarda safra kanalının katlanması
 • Endikasyonlar:
 • Safra kesesinde staz,
 • Kronik safra kesesi iltihabı,
 • Safra yollarında tıkanıklar,
 • Küçük safra taşları,
 • Yönetici organ olduğundan

     Karaciğer manipülasyonunda da kontrendikasyonlar genel ve özeldir:

 • Karaciğer sirozu,
 • Karaciğer ekinokokkoz,
 • Geçirilmiş Botkin (sarılık) hastalığı,
 • Endikasyonlar ise şunlardır:
 • Karaciğere ağrı veren, yavaş seyirli kolesistit,
 • Karaciğerde durgunluk,
 • Karaciğerde yağlanma

  PANKREAS BEZİN MANUEL TERAPİSİKontrendikasyonlar:

 • Genel,
 • Safra kesesi ektomisine bağlı ağır diyabetik durumlar,
 • Uzun yıllardan gelen insülin bağımlılığı

  Endikasyonlar:

 • Orta veya hafif dereceli pankreatitler,
 • İnsüline bağlı olmayan diyabetler

      KALIN VE İNCE BAĞIRSAKLARIN MANUEL TERAPİSİ

      Özel kontrendikasyonlar 

 • Karın derisinde ağrı hissiyatı şiddetli bölge,
 • Karın derisinde ağrılı çatlama, morluk, yara,
 • Karından dışarı çıkan ağrılı sertlikler,
 • Apandisit
 • Mieolopati
 • Kanamalı bağırsak yaraları,
 • İshal,
 • Assit,
 • Kron hastalığı,
 • Bağırsak veremi,

      Endikasyonlar :

 • Kabızlık,
 • Ağır kaldırdıktan sonra karında oluşan ağrılar,
 • Mide-bağırsak sisteminde sindirim bozukluğu,
 • Kolitler,
 • Karın şişmesi,
 • Böbrek düşmesi,
 • Rahim düşmesi,
 • Kolesistitler,
 • Pankreatitler,
 • Safra yolları diskinezi,
 • Safra kesesi ektomisinden sonraki durumlar,
 • Göbeğin anormal pozisyonu

     MİDE DÜŞMESİNDE, MİDE VE  DALAK PATOLOJİSİNDE MANUEL TERAPİ

     Özel kontrendikasyonlar.

 • Mide  ülseri

     Endikasyonlar:

 • Mide düşmesi,
 • Gastritler
 • Mide fıtığı
 • Dalakta durgunluk olayları,
 • Uyarılmış reflektör bölgelerin varlığı

    BÖBREKLERİN  MANUEL  TERAPİSİ

     Özel  Kontredikasyonlar:

 • Akut böbrek hastalıkları,
 • Doğuştan gelen anomaliler ve
 • Patolojik bozukluğun son evresidir.

     Endikasyonlar

 • Yüzde, kollarda ve bacaklarda ödemler,
 • Başlangıç evresindeki ve orta ağırlıktaki nefritler, pielonefritler,
 • Böbrek taşı ve kumlar,
 • Böbrek durgunluğu,
 • Böbrek düşmesi,

     MESANE  VE  ÜRETERLERİN MANUEL  TERAPİSİ

     Özel Kontrendikasyonlar:

 • Doğumsal anomaliler,
 • Travmatik bozukluklar,

     Endikasyonlar;

 • Mesanede durgunluk,
 • Mesanede iltihabik hastalık,
 • Mesanede şiddetli olmayan ağrılar,
 • Mesanenin polipleri,

      KADIN GENİTAL  ORGANLARININ  MANUEL  TERAPİSİ

     Kontrendikasyonlar;

 • Luis,
 • Belsoğukluğu,
 • Kanamalar,
 • Küçük pelviste yeni yapılmış ameliyat,
 • Stimülasyon bölgesinde deri değişimi,
 • Ateş yüksekliği,
 • İşlem yaparken ağrının kontrol edilememesi

     Endikasyonlar;

 • Küçük pelviste durgunluk olayları,
 • Yumurtalıkların iltihabı,
 • Tubalarda geçirgenlğin bozulması,
 • Çok büyük olmayan miomlar,
 • Yumurtalık kistleri

     PROSTAT BEZİN  MANUEL  TERAPİSİ

     Özel kontrendikasyonlar:

 • Akut prostatit,
 • Bastırmada ağrının olmaması

     Endikasyonlar:

 • Kronik prostatit,
 • Küçük pelviste durgunluk,

    GÖBEK  FITIĞINDA  VAKUM TEDAVİSİ

     Özel kontrendikasyonlar;

 • Tedavi ile göbek etrafında ağrıların geçmemesi,
 • Göbek çevresinde iltihaplanma,
 • Hastanın çok yaşlı olması,
 • Fıtıkla beraber böbrek düşmesinin görülmesi,
 • Ameliyattan sonraki fıtıklar

     RAHİM  DÖNMESİ  VE  DÜŞMESİNDE VAKUM  TEDAVİSİ

     KALBİN  MANUEL  TERAPİSİ

     Özel kontrendikasyonlar:

 • Akut kalp-damar yetmezliği,
 • Yeni geçirilen kalp krizinden sonraki durum,
 • Psikolojik hastalıklar,
 • Yeni mekanik travmalar, yaralanmalar, kosta kırıkları
 • Kalp ameliyatından sonraki durum,
 • Stimulasyona ters tepki

     Endikasyonlar;

 • Kronik stenokardik sendrom,
 • Sağlıklı kişide kalp bölgesindeki ağrılar,
 • Koruyucu amaçla uygulama,
 • Duygusal aşırı gerginlik

    AKCİĞERLERİN MANUEL TERAPİSİ

    Özel kontrendikasyonlar;

 • Stimulasyon bölgesindeki tümörler,
 • Kosta kırıkları,
 • İç kanamalar,
 • Yeni mekanik travmalar,
 • Akciğer ödemi,
 • Akut zatürre

     ENDİKASYONLAR

 • Akciğer iltihaplarının iyileşme evresi,
 • Kronik bronşitler,
 • Orta şiddetli astım bronşit,
 • Profilaksi amaçlı

     SÜT  BEZLERİNİN  MANUEL  TERAPİSİ

     Kontrendikasyonlar

 • Palpasyon sırasında hiçbir ağrının olmaması,
 • Bastırma zamanı 3 dakika  içerisinde ağrının geçmemesi,
 • Stimülasyon sırasında görülen ters tepkiler,

  Endikasyonlar:

 • Mastitler,
 • Mastopatiler,
 • Adenomlar

      HİPOKSİ  TEDAVİSİ

     Özel kontrendikasyonlar:

 • Beyin kanamaları,
 • Trombemboliler,
 • Kalp pilleri,
 • Kalp kapak yetmezlikleri,
 • Tansiyon düşüklüğü,
 • Yüksek ateş,
 • Alkollü durum

     Endikasyonlar;

 • Psikolojik ve duygusal durumlar,
 • Korkular,
 • Nedeni bilinmeyen horlamalar,
 • Uyku apneleri,
 • Stresler,
 • Sigara bırakma ve b.

© 2018 DR. Salih SALMANLI

Back to top
Translate »