MASAJ

en büyük amacım hastalarıma mutlu bir yaşam sağlayabilmek

MASAJ

İlk olarak masajı eski dönemdeki insanlar kullanmaya başlamışlardır. Tedavi amaçlı masaj M.Ö Hindistan’da, Çin’de, Japonya’da uygulanmıştır. Tüm tedavi, profilaksi vasıtaları içerisinde masaj kadar geniş kullanılan bir yöntem yoktur. AVL KORNELİY TSELS (M.Ö 1.-M.S 1.) kendi eserlerinde sağlıklı insanı şöyle tarif eder:
“Sağlıklı insan o insandır ki kendini iyi hisseder, hekime ve masaja ihtiyacı olmaz.” Tıp praktiğinde masaj tüm dünyada diğer tedavi yöntemleriyle kompleks bir halde geniş uygulanmaktadır. Masaj vücudumuza sinir-reflektör, humoral, mekanik yolla etkisini gösterir.

Sinir-reflektör Etki
Masaj anında çok sayıda ve özellikte sinr uçları etkiye uğrar. Bütün reseptörlerde oluşan bu uyarı beyne doğru yönelerek orada sentezlenir ve korteksden vücudumuza cevap reaksiyonu şeklinde organ ve sistemlerde pozitif çeşitli fonksiyon değişimlerine neden olur.

Humoral Etki
Masaj anında dokularda histamin ve asitilkolin aktifleşir. Kana geçerek tüm vücuda yayılır. Sonuç olarak histamin damarları genişleterek kan dolaşımını ve metabolizmayı hızlandırır. Asitilkolin sinirlerle iletişimi tüm dokularda yükseltmiş olur.

Mekanik Etki
Masaj anında vücudumuzdaki sıvı ortamlar (kan, lenf, dokular arası sıvı) hareketlenir. Böylece metabolik prosesler artar, deri solunumu dengelenir, ödemler azalır, vücut sıcaklığı artar. Masajın karakteri üç temel parçayla belirlenir:

1. Masajın gücü masörün(masöz) elle masaj yaptığı kişinin dokularına yaptığı baskıdır.Baskı yüksekse derinlemesine masaj,düşükse yüzeysel
masaj olarak adlandırılır.

2. Masajın temposu hızlı,orta ve yavaş olmak üzere üç çeşittir.

3. Masajın yapılma zamanı etkiye göre değişir. Uzun zaman yapıldığında (yüzeysel yapılırsa) sinir sistemini sakinleştirir. Kısa zaman yapıldığında (derinlemesine) sinir sistemini aktifleştirir.”Masaj ince sanatını heykeltraş ince sanatıyla karşılaştırdığımızda görüyoruz ki masör canlı vücutla çalışırken, heykeltraş cansızla çalışır. Yani masaj yapabilmek bir lütuftur, yetenektir. (L.Koshetel)

Masaj elle ve cihazla olmak üzere iki gruba ayrılır. Masaj genel(tüm vücuda) ve lokal(bölgesel) olarak da iki gruba ayrılır.Tüm masaj yöntemlerini kullanarak herkes kendi kendine masaj yapabilir. Doktorun tayinine göre masaj çeşitlere ayrılır:

1. Tedavi masajı: Travma ve hastalıklardan sonra vücut fonksiyonlarının daha çabuk düzelmesi için uygulanır.
2. Hijyenik masaj: Gün içerisinde vücut fonksiyonlarının seviyesini yükseltmek,oluşabilecek hastalıkları önlemek amaçlı yapılır.
3. Kozmetik masaj: Vücudun açık bölgelerinin derisinin fizyolojik durumunun(yüz,boyun,el) iyileşmesi için yapılır.
4. Spor masajı: Sporcuların çalışma gücünü artırmak ve uzun süreli çalışmalarını sağlama amaçlı yapılır.
5. Reflektör masaj: Reflektör masaj da kendi içerisinde segmenter ve nokta masajı olarak ikiye ayrılır.Uygun segmentin derisinde hassaslık o kadar yükselir ki hafif dokunma bile şiddetli ağrıya dönüşür. Bu reflektör uyarının yüksek olduğunu gösterir.Nokta masajı ise eski Çin halk tebabetinde uygulanmaya başlanmıştır. Bu,akupunktur noktalarına çeşitli yöntemlerle yapılan masajdır.
6. Vakum masajı: Özel bardak veya silindirlerle yapılacak bölgede vakum oluşturduktan sonra onların çeşitli şekillerde hareketlendirilmesinden oluşan masaj türüdür.Aletle yapılan masajda değişik güçlerde vibrasyon kullanılarak etki elde edilir.

İNDİKASYONLAR
Bütün sağlıklı kişiler masaj yaptırabilirler,geçirilmiş travma ve hastalıklardan sonra rehabilitasyonu hızlandırmak için masaj yapılmalıdır.

KONTRENDİKASYONLAR

Akut ateşli ve iltihaplı hastalıklar, kanamalar ve kan sızmalar, deri hastalıkları, kan hastalıkları, trombüs, varisler, ateresklerozlar, serebral krizler, damar anivrizma, lenf bezlerinin hastalıkları,akut verem, iyi veya kötü huylu tümörler, psikolojik hastalıklar, narkolepsi, osteomielit, endoarteritler, akut kalp-damar, böbrek ve karaciğer yetmezliği.

© 2018 DR. Salih SALMANLI

Back to top
Translate »