AKUPUNKTUR

bir iğnenin hikayesi

Akupuntur Hakkında 

Aku,iğne punktur ise batırma demektir.

Akupunktur çoğunlukla, vücudumuzun derisi içerisinde yerleşmiş olan elektrik potansiyelleri yüksek biyolojik aktif noktaları kullanarak refleks oluşturup bölgesel, segmenter ve santral etkili uyarı yapılmasıdır. Vücudumuzda kullanılabilecek 1600’den fazla böyle noktalar bulunmuştur. Bunlar klasik olarak 12 çift ve iki tek meridyenlerde, kulakta, meridyen hariç ve yeni noktalar olarak biz canlı iken etki göstermektedir. Akupunktur zamanı kullanılan her bir noktanın indikasyonu vardır. Tedavi sırasında birçok dikkate alınması gereken klasik teoriler ve kurallar vardır.

(İng-yang; u-sin; çyan-fu; tzin-lo; çi; anne-oğul; kadın-erkek; öğlen-geceyarısı vb.)

AKUPUNKTUR TARİHİ

İğne batırma ve yakma (çjen-tzyu) ilk olarak Nepal veya Tibet’teki Budist kramlarda 5000 sene önce başlandığı yazılmıştır.
Daha sonraları yüzyıllarca değiştirilerek Çin halk tebabetinde çok önemli bir yer tutmuştur. M.Ö 3.yüzyılda Çin’de 18 ciltten oluşan traktatta (Huandi Neytzin) akupunktur noktaları, tedavi indikasyonları, kullanılacak iğne şekil ve çeşitleri, kullanım teknikleri ve kontrendikasyonları yazılmıştır. 6-13.yüzyıllarda akupunkturla tedavi daha da geliştirilmiştir. 1026 yılında “Tun jenşu sye jentzyu” (bronz insanın noktalarının atlası) kitabı yazılmıştır.Van Vey-i bronzdan insan heykeli üzerine o yıllarda 600 akupunktur noktasını çizmiştir ve bu noktalar cildi iç organlarla bağlayan on iki meridyende aydınlatılmıştır. 1789 Li Syue Tsuyan “Çjen tzyu fenyuan” yani iğne batırma ve yakmanın esasları kitabını yazmıştır. 1955’te Pekin’de Çju Lyan rehberliğinde Çin Tıp Bilim Araştırma Üniversitesi kurulmuştur. Avrupa’da akupunktur tedavisine 13.yüzyıllarda başlanmıştır. 1671’de Groneble’de misyoner R.P.Harvien “Çin Tıbbının Sırları” kitabını yazmıştır. O yıllarda Fransa’da da akupunkturla tedavi yayılmaya başlamıştır.Bu yöntemin tıbbi praktikte geniş şekilde kullanılmasında G.S.Morant,R.Fuye,E.H.Niboyet,M.Rubin,Nguen Van Ngi’nin büyük emekleri olmuştur. Akupunkturun son 30 yıl içerisinde tıp biliminde çok önemli araştırmaları ile hastalıkların tedavisinde kolay, ekonomik ve zararsız yöntem olduğunu dünyanın çok ünlü profesör ve akademisyenleri (M.Toto,Lansa,Nojye,Durinyan,D.M.Tabeyeva,Vogralig vb.) ispatlamıştır.


İNDİKASYONLAR

Sinir sistemi hastalıkları: vertebroloji-boyun fıtıkları, boyun ağrıları,tortukolis(boyun dönmesi), migren ve diğer baş ağrıları, vejetatif damar distonileri, priferik felçler, trigiminal ve diğer beyin sinirlerinin ağrıları, nevrozlar, hipotalamik sendromlar, yüz simpataljileri (atipik yüz nevraljileri, Horton migreni, Sudor nevraljisi, Şarlen sendromu), eritromelaljiya, sendrom Raynaund ve diğer anjiyotrofik sendromlar, beyin ve omurilik kan dolaşım bozukluklarından sonra oluşan motor, his, konuşma bozuklukları; kafa sinirlerinin travmalardan sonraki fonksiyon bozuklukları, baş dönmesi, dengesizlik, çene eklemi tutuklukları, omuz artrozu, tenisçi dirseği(epikondilyoz), tonel sendrom, kollarda ağrı ve uyuşma, sırt ağrıları ve kireçlenmeleri, bel ağrıları, bel fıtıkları, omurga eğrilikleri(skulyozlar), siyatik sinir ağrıları, koksartroz, ginyoartroz, kuyruk sokumu batmaları ve ağrıları vb.

Psikiyatri
Nevrozlar, gece enorezi (altını ıslatma), psikolojik cinsel bozukluklar, uyku bozuklukları, mesleki diskineziler (çeşitli tikler), fonksiyonel hiperkineziler, kekeme, tikler, hıçkırık, psikolojik dermatit, aerofajiya(hava yutma).

Dahiliye:
Hipertoni 1, 2, 3. evrelerde, ateroskleroz (başlangıç evresinde), gerginlik stenokardisi, kardialjiler, kalp ritim bozukluğu (taşikardi, ekstrasistoli), astım bronşit, kronik gastritler, mide ve duodenum ülserleri, kronik kolesistit, spastik ve atonik kabızlık.

Jinekoloji:
Doğumun situmulyasyonu ve ağrısızlaştırılması, hipogalakji, kronik endometrit, kronik salpinjit, ooforit, menstrüal bozukluklar, klimakterik sendrom, vajinizm.

Kulak,burun,boğaz:
Alerjik vazomotor rinit, Menyer hastalığı, işitme siniri nevriti.

Göz:
Konyuktivit, bilefarit, keratit, görme siniri nevriti.

Deri:

Nevrojen deri kaşınmaları, ekzema, aşırı terlemeler, dermatitler.

KONTRENDİKASYONLAR

1. Herhangi bir yerleşimli tümör.
2. Nedeni belli olmayan yüksek ateş,
3. İltihabik hastalıklar
4. Akut somatik astinizasyon (aşırı zayıflık),
5. 3. ve 4. gelişim evresinde olan kalp ve akciğer hastalıkları,
6. Akut verem (tüberkulyoz)
7. Kan hastalıkları
8. Akut psikolojik durum
9. Yorgunluk ve sarhoşluk
10. Hamileliğin 1. ve 2. trimestri
11. Bulaşıcı hastalıklar
12. 1 yaşın altındaki çocuklara ve yaşlılara ( hastaların fiziki durumuna göre değişmektetir.)

KAYNAKLAR

-Çju- Iyan,Çjen-tzyu terapisine rehberlik (Çin,1959)
-Berlioz L. Memories surles maladies “chroniques,les evacuations,sanguines et L’acupuncture”(Paris,1816)
-Bossi Y. “Akupunkturpunkte die meridiane”and nervensystem.(Hamburg,1975)
-Brodde A. Ratschlage für den akupunkteur(München,1963)
-Hyodo M.D. “Ryodoraku treatment and objective approach to acupuncture”(Japan,1975)
-Jaricot H. “L’auricolotherapie-extr. meridiens”(İtalya,1973)
-Lansa U.”Acupunctura analgiesia”(Fransa,1971)
-Maun F.”Acupuncture:the ancient Chinese art of healing”(London,1971)
-Niboyet J.E. “L’anesthesie par l’acupuncture”(Paris,1973)
-Veyn A.M. “Limbiko-retikulyar kompleks ve otonom regulyasyon”(Moskova,1973)
-Vogralik V.G. “İğnerefleksoterapi”(Kiev,1974)
-Kaçan A.G. “Yüz siniri nevritinde nokta masajı”(Moskova,1977)
-Tabeyeva D.M.”İğnerefleksoterapiye Rehberlik”(Kazan,1982)

© 2018 DR. Salih SALMANLI

Back to top
Translate »